top of page

Projeler

Üsküdar Amerikan Lisesi 

Sağlık Eğitim Vakfı (SEV) Üsküdar Amerikan Lisesi  mevcut kampüs bünyesinde yenilikçi öğrenim sistemlerini gözönünde bulundurarak model sınıf, IT Lab, maker lab, kütüphane ve ortak alanlar gibi mekanların yeniden projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi çalışmalarını kapsamaktadır.

Gökçeada Lise Kampüsü

Gökçeada Lise Kampüsü 'açık kampüs' düşüncesi ile, kaynakların hem öğrenciler hem de bölge sakinleri tarafından ortak kullanıldığı, etkileşimin artırılarak yenilikçi öğrenme biçimlerinin hayata geçirilebildiği bir ortam sağlayacaktır.

Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri Fakültesi

Doğuş Grubu'nun tarım üzerine gerçekleştireceği araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile yatırımların şekilleneceği Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ve Öğrenci Yurdu yapıları 2013 yılında tamamlanarak hizmete girmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Ek Binası

İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü içerisinde yer alan mevcut fakülte yapılarının rehabilite edilerek yenilenmesini ve fakültelerin güncel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak tasarım kriterleri belirlenmiştir. Ayrıca mevcut yapıların karakterleri ile uyumlu ek yapılar projelendirilmiştir. 

N.K.Ü. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası

2006 yılında kurulan Namık Kemal Üniversitesi için Değirmenaltı yerleşkesi bünyesinde masterplan çalışmalarından başlanarak birçok fakülte ve yapı projelendirilmiş; bu projelerden tıp fakültesi morfoloji binası 2011 yılında kullanıma açılmıştır.

Ogrenimmekanlari.com

Bu websitesi PAB'ın ve araştırmaları sonucu sentezlediği verileri bir araya getirerek ortak bir bilgi havuzu oluşturmak niyetiyle hazırladığı açık kaynak bir mecradır; katkılara açıktır.

Alman Lisesi Ek Yapıları

İstanbul Özel Alman Lisesi projesi kapsamında, tarihi okul yapısı ile birlikte çalışabilecek spor salonu, kafeterya, çok amaçlı salon ve stüdyolar gibi ek yapıların projelendirme çalışmaları yapılmıştır.

M.E.B. Muğla Milas Eğitim Kampüsü

Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bakanlığın tip projelerine alternatif çözümler sunmak amacıyla çeşitli ölçeklerde eğitim kampüsleri ve lise yapıları üzerinde çalışılmaktadır.

Ayhan Şahenk Öğrenci Yurdu

Tarım Bilimleri Fakültesi'nde ve üniversitenin diğer bölümlerindeki konaklamasına imkan tanıyan yurt yapısı 200 öğrencinin konaklamasına imkan tanımakta ve 'yurt yapısı' standartlarını farklı bakış açıları ile ele almaktadır.​

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Merkez Kampüsü için masterplan, tasarım rehberi ile fakülte yapıları için öneri konsept proje çalışmaları hazırlanmıştır. 

N.K.Ü. Merkezi Derslikler Yapıları 

Üniversite kampüsü içerisinde projelendirilen  tıp fakültesi morfoloji binası, ziraat fakültesi, fen-edebiyat fakültesi gibi yapıların hayata geçirilmesine ön ayak olan kampüs alanının ilk binası olan merkezi derslikler yapısı, 2009 yılında kullanıma açılmıştır.

TAVAK Vakfı Avrupa Üniversitesi Yerleşkesi

Yeni kurulacak TAVAK Vakfı Avrupa Üniversitesi yerleşkesi için arazi geliştirme aşamasından, ihtiyaç programı oluşturulması ve mimari projelendirme hizmetlerine kadar çeşitli hizmetler sağlanmıştır.

bottom of page