top of page

Hizmetlerimiz

Vizyon ve Kimlik Analizi 
'' Kampüsünüz eğitim vizyonunuzu destekliyor mu? ''
 •  Kurumsal kimlik ve vizyon analizi

 •  Vizyon geliştirme

 •  Alt kimlik pazarlama stratejileri

 •  Eğitim ekosisteminin planlanması

 •  Okul gelişim modelinin oluşturulması

Yeni Okul Kurulumu
'' Doğru yatırım kararları
başarılı bir okul için ilk adımdır. ''
 • Arazi geliştirme

 • Uygun gayrimenkul seçimi

 • Yeni yatırımlar için fizibilite çalışmaları 

 • Yeni yatırımlar için ihtiyaç programı hazırlanması

Mevcut Yapı İyileştirme, 
İç Mekan ve Mobilya
'' Mevcut mekanlarınızın
potansiyellerinin farkında mısınız? ''
 • Yeni eğitim modellerine uygun sınıflar

 • Sınıf dışı etkileşim/enformal eğitim alanları

 • Çok amaçlı sosyal alanlar

 • Farklılaşan eğitim odaklı açık alanlar

 • Aydınlık düzeyi, akustik ve havalandırmanın iyileştirilmesi

 • Ergonomik mobilyalar ve farklı konsantrasyon düzeylerine       yönelik esnek planlanan sınıflar

 • Enerji etkin çevre dostu yapılar

Fiziksel Mekan Analizi
ve Kurgusu 
'' Sınıf dışı eğitimin
okulunuzda ne kadar yeri var? ''
 • Mevcut mekanların öncü eğitimcilerle yeni eğitim modellerine     uygun kurgulanması

 • Mevcut mekanların analizi

 • Kullanıcı araştırması ve davranış analizi

Yeni Bina 
'' Yenilikçi eğitim modelleri için yeni yapılar nasıl bir fırsata dönüşebilir? ''
 • Kurum vizyonuna uygun bina programı ve yapı projelendirme

 • Yeni eğitim modellerine yönelik sınıflar

 • Sınıf dışı etkileşim/enformal eğitim alanları

 • Çok amaçlı sosyal alanlar

Teknoloji
'' Öğrenim deneyimini teknolojik
araçlarla nasıl çeşitlendirebilirsiniz? ''
 • Eğitim odaklı teknoloji entegrasyonu (medya yüzeyleri, maker lab, yapay zeka ve robot stüdyoları, CAVE sistemleri, sanal gerçeklik sistemleri, kodlama...) 

 • Güvenlik sistemleri, kartlı geçiş ve ödeme sistemleri 

 • Donanım, yazılım ve ağ sistemleri

 • Akıllı sistemler ile deneyim temelli eğitimin buluşması

 • Mekansal kurgunun dijital eğitim araçlarını desteklemesi

 • Mobil kişisel cihazlara yönelik altyapı kurgusu

Daha fazlası için bize ulaşın !
Telefon, e-posta veya sosyal medya aracılığı ile daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
bottom of page