top of page
pabedu
 

pabedu, eğitim mekanları konusunda uzmanlaşmış PAB Mimarlık öncülüğünde 'yeni nesil öğrenim mekanları yaratmak' amacıyla farklı alanlardan uzmanları bir araya getiren bir oluşumdur. İhtiyaçlar doğrultusunda, eğitimcilerin, pedagogların, mimarların, gayrimenkul uzmanlarının, mobilya tasarımcılarının,  teknologların, aydınlatma tasarımcılarının, reklamcıların ve diğer birçok disiplinden eğitim konusunda uzman proje ortağının bir araya gelerek fikir ve proje geliştirdiği bir platformdur.

Ekibimiz

Proje Ortakları
   PAB Mimarlık 

Youth Works

PAB, mimari ve kentsel potansiyelleri esnek araştırma ve tasarım biçimleri aracılığıyla keşfetmeyi ve üretime dökmeyi hedefleyen bir mimarlık oluşumudur. PAB, eğitim yapıları konusunda uzmanlaşmış ekibiyle hem M.E.B. bünyesinde hem de özel sektörde birçok K12, lise ve üniversite yapısını projelendirmiş ve hayata geçirmiştir. PAB, disiplinlerarası bakış açısıyla ilk yatırım kararlarının alınmasından şantiye aşamasının sonuna kadar geniş bir hizmet çeşitliliği sunmaktadır.  

YouthWorks, uzmanlığı 'gençler' olan yaratıcı ve sektörde öncü  bir reklam ajansıdır. Nüfusunun %61’i 35 yaş altında olan Türkiye'de (47 Milyon kişi), 12-35 yaş aralığındaki gençlerin davranış ve düşünce biçimlerini temel alarak projeler ve araştırmalar yürüten ajans birçok marka ve eğitim kurumu ile işbirlikleri yürütmektedir.

Prof. Dr. Haydar Karabey 
Esin Işık

1973'te DGSA Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.1978 yılında doktora tezini, 1981'de doçentlik tezini tamamladı. Yayınlanmış kitapları ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 1990'dan beri mesleki çalışmalarını Limited Mimarlık gurubu ile sürdürüyor. Birçok eğitim yapısı ve projesi üzerinde çalışmış ve 'Eğitim Yapıları; Geleceğin Okullarını Planlamak ve Tasarlamak Çağdaş Yaklaşımlar, İlkeler' isimli kitabın yazarıdır.

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı lisansının ardından yüksek lisansını  Hollanda'da Delft Teknik Üniversitesi'nde Duygusal Tasarım üzerine yapan Esin Işık, bağımsız deneyim tasarımcısı olarak çalışıyor. Empati ve yaratıcılığı birleştiren çalışmalarıyla, 5 senedir birçok inovasyon odaklı projede insan odaklı düşünce ve tasarım bakış açısını getiriyor.

Ersa Mobilya
Bosphorus
Investments

Türkiye’de mobilya üreticileri arasında önemli bir yere sahip olan Ersa, üretime başladığı 1958 yılından beri farklı yaşam alanları için yenilikçi çözümler üretmektedir. Firmanın yeni nesil çalışma ve eğitim alanları için yarattığı tasarımlar birçok tasarım ödülüne layık görülmüş ve Türkiye'deki birçok eğitim kurumunda yer almıştır. 

Bosphorus Investments, yatırımcıları gayrimenkul piyasasında doğru yönlendirmek, doğru konumlarda iyi planlanmış yatırımlar yapmak üzere yola çıkmıştır. Özellikle kent merkezlerinde veya çevre halkalarda doğru araziler seçmek, fizibilite analizleri yapmak, yatırımcı ve finansman organizasyonunu yöneterek ihtiyaca yönelik sürdürülebilir gayrimenkuller üretmek kurumun temel amacıdır.

O2 Tasarım 
Çözeriz Biz 

Doğru aydınlatma tasarımı, hem aydınlatma tekniği standartlarının sağlanmasına, hem mimari biçimlenişin estetik ve algısal yönünün oluşmasına, hem de enerji verimliliği gibi konulara yanıt verebilmelidir. Aydınlatma tasarımı konusundaki çalışmalarını bu amaçlar doğrultusunda yürüten O2 Tasarım farklı yapı tipolojilerinde ve ölçeklerde birçok projede çözüm ortağı olarak yer almıştır. 

Farklı ölçeklerdeki organizasyonların bilgi ve iletişim teknolojileri kapsamındaki tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılanmış, marka bağımsız, sistem entegratörü ve bütünleşik hizmet sağlayıcısıdır. Eğitim mekanlarında gereksinim duyulabilecek   yeni nesil öğrenme biçimlerini destekleyen ve işletmelere fayda sağlayan altyapı, üst donanım ve yazılım gibi  teknolojik donanımları projelendiren ve uygulamaya geçiren bir ekiptir.

Team
Daha fazlası için bize ulaşın !

Telefon, e-posta veya sosyal medya aracılığı ile daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

bottom of page